top of page

BØKENE OG TIDSSKRIFTA VÅRE

Herøy Sogelag har fleire bøker og tidsskrift til sals, og vi sender gjerne.

Det er òg råd å få kjøpe eldre eksemplar av Folk og Fortid og Herøykalendaren. 

17634457_259994021132228_763513218935992
Herøybøkene Band I-V
Arbeidet med dei nye Herøybøkene tok til i 2006, og vart avslutta våren 2014. Bøkene går attende til dei som var brukarar i 1920, og overlapper dermed Bjarne Rabben sine bøker som går fram til omlag 1960. 
Pris band I-IV kr 590,-

Registerbandet, band V,  er eit samla oversyn over personane. Pris kr 240,-

For avtale om kjøp og levering kontakt Sogelaget på telefon 91568576.

IMG_7543.jpg
Folk og Fortid

​​

Tidsskriftet Folk og Fortid blir utgitt kvart år i november, og alle medlemmar i sogelaget får tilsendt både Folk og Fortid og Herøykalendaren som ein del av medlemsskapen. Tidsskriftet inneheld lokalhistoriske artiklar både frå farne dagar og frå nyare tid.  

IMG_7542.jpg
Herøykalendaren
Kalenderen er ei minnesamling med gamle
bilete frå alle bygdene i Herøy, og vert gitt ut
kvart år saman med Folk og Fortid. 
IMG_9886.JPG
                Ute i krig

Ute i krig er eit band av den opphavlege Herøyboka, det sjuande i rekkja. Boka fortel om herøyværingar som siglde ute under andre verdskrig, og om dei herifra som rømte ut og vart med i krigen utanlands.

100,-

IMG_7561.jpg
                 Bygdesogene

Desse bøkene tek for seg Herøy si historie frå tidlegaste tider og fram til 1980. Eit praktverk. 

100,- pr band

IMG_7539.jpg
IMG_7549.jpg
Ein gong ei ishavsbygd

Boka er ei samling munnlege minne frå Tjørvåg si ishavshistorie. Folkelivsskildraren Richard Bergh tar oss med inn i livet til ishavsfararane og syner korleis bygda vart prega av næringa. 

75,- 

   Brev frå Sæterrabben

Under sine opphald på hytta Sæterrabben 

på Løset i Ulstein, skreiv Bjarne Rabben ei rekkje brev som vart publiserte i Vestlandsnytt. Denne boka er ei samling av brev frå 1967 til 1978.

75,-

For avtale om kjøp og levering kontakt Sogelaget på telefon 91568576.

bottom of page